Hem

Blank & Co verkar inom flera områden men främst uthyrning av utrustning för fiske och friluftsliv men även projketledning konsulting inom , IT-området främst på ledningsnivå eller företagsövergripande i projekt eller löpande i verksamheter.
Har ca 35 års erfarenhet både inom offentlig verksamhet, näringsliv och även internationell verksamhet främst i Afrika.
Många års erfarenhet inom ledarskap och bredd som gör att allt från rena införande projekt till projekt med funktionen att verka som Second oppinion eller bollplank fungerar att anlita oss.
Stor erfarenhet av både stora och små upphandlingar inom offentlig verksamhet gör att kunskapen inom avtalshantering Lagen om offentlig upphandling (LOU) gör att vi kan vara en stor värdefull spelare för att undvika kostsamma misstag.
Har ett stort kontaktnät inom IT-branschen likväl som inom många andra områden.