Kunsulting inom IT-området som tf chef, projketledare för små och stora projekt eller bollplank och föredragande inom specifika områden. Vi har en mycket bred erfarenhet och bakgrund samt stort kontaktnät inom många branscher, inom både privata och offentliga verksamheter. Sitter inne med stor erfarenhet av upphandlingar inom både privata och offentlig verksamheter.
Digitaliserings- och förankrings-arbete i verksamheter för att tex inför ny teknik eller nya arbetssätt och modeller kan också vara passande områden att anlita oss. Stor erfarenhet av mobilt och flexibelt arbetssätt och ett modernt flexibelt ledarskap.
Anlita oss även som bollplank inför förändringsprocesser vid förändringar av tex telefoni, IT-plattformar, upphandlingar eller behov av att jobba med eller tillsammans med näringsliv och offentliga verksamheter. De verksamheterna tänker inte alltid så lika i vissa frågor och det kan vara billigt att försöka förstå varandra i tid.
Kontakt Rickard Blank under fliken kontakter för att bolla ett framtida upplägg på uppdrag för er verksamhet oavsett om den är offentlig eller privat.
Ett första steg är att ta kontakt och se om vi kan hjälpa till och på vilket sätt och för det tar vi givetvis inget betalt. Fråga kan man alltid göra.